Bookmark and Share Udskriv

End Polio

Polio – på dansk også kaldet børnelammelse - er en akut virusinfektion, som angriber nervecellerne i centralnervesystemet. Herved opstår sygdommen ”paralytisk polio”, hvor der i løbet af ganske få dage ofte udvikles blivende lammelser af et større eller mindre antal muskler. Sygdommen angriber primært børn og den kan ikke helbredes – kun forebygges!

Udgiften til vaccine til et barn er ca. 0,50 USD, men dertil skal lægges udgifter til transport, nedkøling frem til vaccinationsstedet, personer til at foretage vaccinationerne og uddannelse af lokale hjælpere. 

2 dråber vaccine er nok til at redde et barn. 

Rotarianere fra hele verden hjælper med at tilvejebringe midler til både at anskaffe og distribuere vaccinen samt gennemførelse af vaccinationerne. Utallige Rotarianere har gennem årene deltaget i sådanne vaccinationer – for egen regning! 

Dette projekt var fra starten Rotary's løfte til verdens børn om en poliofri verden.

I 1979 indledte Rotary International sammen med den lokale regering på Filippinerne et projekt med henblik på at udrydde polio i Filippinerne. Det viste sig at blive en succes, og i 1985 proklamerede RI sit korstog mod polio. Samme år indledtes et tæt samarbejde med WHO, UNICEF og CDC med det formål at opfylde Rotary’s drøm om en verden uden polio. I runde tal er det nu 30 år siden, Og vi kan se, at indsatsen har nyttet.

I dag er drømmen næsten blevet til virkelighed. Vi er så tæt på en total udryddelse. 

Fra 350.000 tilfælde på verdensplan i 1985 til 74 tilfælde i 2015 (alle i Afghanistan og Pakistan).

Pr. 15. februar er der i 2016 kun registreret 2 nye tilfælde på verdensplan (i Pakistan).

Nigeria havde sit sidste tilfælde i juli 2014, og dermed vækkes håbet om, at man i juli 2017 kan erklære Nigeria for polio frit! Indien, som før var et af de hårdest ramte lande, har nu været uden poliotilfælde i 4 år, og er dermed erklæret for polio fri! Det betyder dog ikke, at man kan stoppe med vaccinationerne i Indien eller andre steder. Der skal hele tiden og i mange år fremover foretages nye vaccinationer.

Afghanistan og især Pakistan er de store problemområder i øjeblikket. Dels på grund af politiske forhold, der lægger hindringer i vejen for at kunne gennemføre vaccinationer, og dels fordi vaccinationerne ofte skal foretages i områder, der er meget svært tilgængelige, hvorfor man hele tiden oplever utilstrækkelig opfølgning på vaccinationer af især nyfødte. Syrien med den forfærdelige borgerkrig er også et meget udsat område.

Desværre har der indtil juli 2014 været sporadiske tilfælde i Afrika og Mellemøsten bl.a. Syrien. På grund af den enorme strøm af flygtninge mod Europa har det skærpet opmærksomheden for denne sygdom i hele Europa rk) samt givet basis for at  intensivere vaccinationerne også i de ramte områder. Desværre er det sådan i Danmark, at forældre til 8-10% af en børneårgang fravælger at lade deres børn vaccinere til uendelig stor risiko dels for deres egne børn, men også for andre børn. Her er det væsentligt at fremhæve, at alle raske kan være smittebærere – uden at vide det

Gennem årene er mere end 2 mia. børn blevet vaccineret mod polio, og mere end 20 mio. frivillige har deltaget i disse vaccinationer. Dette har bevirket, at ca. 500.000 nye poliotilfælde om året er afværget og et lignende antal vil blive afværget fremover, såfremt de involverede organisationer og lokale regeringer holder fast og muliggør en fortsættelse af vaccinationer mange år ud i fremtiden.

Pr. 1. april 2016 vil der fremover blive anvendt en ny bivalent vaccine, som vil have en væsentlig mindre risiko for at medføre nutationer pga den levende vaccine. Gennem årene har vi kun set et minimum af muterede tilfælde på verdensplan. Men ethvert tilfælde er et for meget, så derfor hilses den ny vaccine velkommen.

Rotary – sammen med mange ansvarlige lande, private og offentlige sponsorer - står for at skaffe økonomiske midler til gennemførelse af projektet. De andre samarbejdspartnere tager sig af andre væsentlige opgaver i forbindelse med projektet, såsom: observationer, registrering samt organisering og gennemførelse af vaccinationsdage mv. 

WHO har meddelt, at målet og håbet for indsatsen er, at verden oplever de sidste polio tilfælde på i 2016, og at man derfor kan erklære verden total polio fri i år 2019!

Rotary Foundation har i de 30 år indsamlet og anvendt mere end. 2 mia. USD, mens projektets største private sponsor Melinda og Bill Gates Foundation har doneret ca. 3 mia. USD. Bill Gates har ved flere internationale arrangementer udtalt sig meget positivt om Rotary’s indsats i Polio bekæmpelsen og lovet, at han vil bidrage med store donationer, indtil Polio er udryddet for stedse. 

Foreløbig frem til 2018 vil Bill Gates matche hver dollar/krone, som Rotary indsamler til projektet med 2:1. Endnu et vigtigt incitament til at fortsætte kampen mod de sidste polio tilfælde med uformindsket styrke.

I Rotaryklubber i hele verden – og i høj grad i danske klubber og distrikter - arrangeres der løbende diverse events, koncert- og teaterforestillinger samt sportsaktiviteter for at indsamle penge til projektet.

Læs mere på www.rotary.dk. Og kig efter ”End Polio Now” logoet.

Det lyder ikke af så meget med de 74 tilfælde på årsbasis, men det er fortsat 74 for meget. Indsatsen for at udrydde disse sidste kræver forholdsmæssigt en endnu større indsats økonomisk såvel som aktivitetsmæssigt end de foregående tilfælde. Ligeledes skal der i flere år fremover foretages gentagne vaccinationer i de udsatte lande og områder. 

Bidrag til ”END POLIO NOW” projektet kan overføres til  konto nummer: Reg.nr.: 4180 Konto: 4777 342 711. 

Husk at anføre personnavn eller firmanavn. 

Eller hvis det er fra en Rotaryklub skal klubnummer og navn anføres.

Sidst opdateret: 04.03.2016

Rotary netværk

Accept af cookies

På rotarynyt.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra rotarynyt.dk.

Læs mere om cookies på rotarynyt.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies