Bookmark and Share Udskriv

Hjælpefonden

Kassen er tom!!!

Indtil dato har Rotary Danmarks Hjælpefond behandlet 82 ansøgninger og 75 har fået stillet beløb til rådighed på i alt 1.346.760,- kr.

Distrikt

Asøgninger

Afslag

1440

16

1

1450

14

1

1461

2

0

1470

32

4

1480

17

1

1440/1470

1

0

 

82

7

 

Der er fortsat mulighed for at give bidrag, således at vi igen kan støtte de mange projekter, der er i støbeskeen. Gå ind [her] og giv dit bidrag.


Bestyrelse og forretningsudvalg

Fondens bestyrelse sammensættes af en repræsentant fra hvert af de 5 danske Rotarydistrikter samt de til enhver tid siddende distriktsguvernører. De distriktsvalgte medlemmer af bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg.

Forretningsudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Formanden nyvælges hvert år.

Formanden er formand for den samlede bestyrelse og den ansvarlige leder. Han modtager og sørger for behandling, besvarelse og arkivering af alle ansøgninger og afgørelser, og han orienterer periodisk bestyrelsen om de indkomne ansøgninger og deres besvarelse.

Det påhviler formanden at skaffe bedst mulige oplysninger om baggrund og behov i relation til de modtagne ansøgninger og - så vidt muligt - at sikre, at de bevilgede beløb bliver anvendt til de ansøgte formål eller tilbagebetalt til Rotary Danmarks Hjælpefond.

Der er tillagt bestyrelse, forretningsudvalg og formanden følgende beføjelser:

  • Bestyrelsen som helhed afgør alle bevillinger over 60.000 kr.
  • Forretningsudvalget afgør bevillinger indtil og med 60.000 kr.
  • Formanden er bemyndiget til at afgøre bevillinger indtil og med 6.000 kr.
  • Formanden afgør om en ansøgning skal
    • afslås umiddelbart
    • sendes i høring i forretningsudvalget eller
    • sendes i høring hos den samlede bestyrelse.

Sammensætningen af Hjælpefondens forretningsudvalg og bestyrelse i Rotaryåret 2015/16 er følgende:

Funktion

Navn

Adresse

Telefon

E-mail

Formand for forretningsudvalg og bestyrelse
Distrikt 1470

Jens van der Watt

Stubbevangen 23
2700 Brønshøj

3881 9009

jens@remove-this.vanderwatt.com

Næstformand
Distrikt 1480

Jørn Husted Madsen

Svingelsvej 115

4900 Nakskov

4042 1570

jornhm@gmail.com

Kasserer
Distrikt 1450

Thomas Locht

Møllebakken 56
6800 Varde

7526 7358

thomaslocht@remove-this.yahoo.dk

Distrikt 1461

Anette Carling Løwert

Kingstrupvej 130
5591 Gelsted

7020 3304

anette@remove-this.lowert.dk

Sekretær 

Distrikt 1440

Jan Brinck

Krik Strandvej 72
7770 Vestervig

9794 2713

dg1440-1314@remove-this.rotary.dk

Ovenævnte 5 personer udgør Hjælpefondens forretningsudvalg. Desuden indgår de 5 siddende guvernører i bestyrelsen.

 

 

Sidst opdateret: 21.03.2016

Historie og formål

Rotary Danmarks Hjælpefond blev formelt oprettet ved beslutning i Rotary Danmarks Råd den 5. Juni 1969.

Rotary Danmarks Hjælpefond er en dansk fond, som yder støtte til løsning af humanitære, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet.

Fonden kan også betragtes som en katastrofefond, som kan sætte ind, hvor hurtig hjælp er nødvendig.

Rotary netværk

Accept af cookies

På rotarynyt.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra rotarynyt.dk.

Læs mere om cookies på rotarynyt.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies