Velkommen til Rotary

Hvad er Rotary

Rotary er et lokalt og internationalt netværk med spændende muligheder for aktive erhvervsfolk og selvstændige, der ønsker at udvikle deres erhvervsmæssige kompetence. Rotary består af engagerede og motiverede mænd og kvinder, der sætter høje etiske standarder som mål.

Rotary er en unik, verdensomspændende organisation, der giver mulighed for menneskelig og faglig udvikling på tværs af faggrænser og niveau. Rotary er for mænd og kvinder i private og offentlige virksomheder eller selvstændige, som på tværs af faggrænser ønsker at lære andre at kende, skabe netværk og trække på hinandens erfaringer.

Rotary er for dem, som har engagement og overskud til at udføre et værdifuldt arbejde sammen med andre - for lokalsamfundet og for den internationale verden.

Læs mere under fanebladene herunder

Rotary Danmarks Ungdomsarbejde

Rotary i Danmark er meget engageret i ungdomsarbejde f.eks. gennem forskellige udvekslingsprogrammer, hvor unge sendes på ophold af kortere eller længere varighed i et andet land eller gennem målrettet kompetencegivende uddannelse i ind- eller udland.

Læs mere om de mange muligheder i fanebladene herunder.

Rotary International består af mere end 1.2 mio. medlemmer fordelt på 32.000 klubber i over 500 distrikter i hele verden og med klubber i mere end 200 lande.

Rotary International har hovedsæde i Evanstone, USA og har desuden et antal regionskontorer.

Rotary i Danmark består af ca. 11.400 medlemmer i ca. 280 klubber i ca. 200 byer fordelt over 5 distrikter.

Struktur

Rotary består af tre dele: i hjertet af Rotary er vores klubber, som er understøttet af Rotary International og The Rotary Foundation.

Rotary klubberne består af dedikerede personer der udveksler ideer, opbygger relationer, og skrider til handling. Rotary International understøtter Rotary klubber over hele verden ved at koordinere globale programmer, kampagner og initiativer.

Rotary Foundation bruger generøse donationer til at finansiere projekter, som rotarianere og vores partnere deltager i rundt omkring i verden.

Sammen arbejder Rotary klubber, Rotary International og The Rotary Foundation for at få varige forbedringer i vores samfund og i hele verden.

Rotary blev stiftet i 1905 i Chicago af advokat Paul Harris. Hans ide var, at mænd fra forskellige erhverv skulle danne en klub, hvor man i fællesskab skulle forbedre forretningsånden mand og mand imellem. Endvidere skulle medlemmerne være hinanden til gensidig støtte i deres virke, bl.a. gennem rådgivning og udveksling af erfaringer. I begyndelsen afholdtes møderne på skift hos de forskellige deltagere, deraf navnet Rotary - p.gr.a. roteringen. Mottoet for Rotary blev: Service above self. Snart oprettedes klubber rundt om i USA, og allerede i 1911 kom der klubber i London, Dublin og Belfast.
Siden 1989 har Rotary været for både kvinder og mænd. 

Læs mere...

Spørgsmål

Er Rotary en loge med mystiske ritualer ?

Nej – Rotary er et netværk med personlighed, hvor vi mødes 1½ time hver uge. Programmet omfatter spisning, et foredrag, et virksomhedsbesøg, eller andre spændende oplevelser.   Mødet er åbent – så du er velkommen som gæst – find den nærmeste klub her på vores webside, og aftal mødet med klubledelsen.

Kan jeg blive prøvemedlem ?

Ja - find den ønskede klub her på vores webside, og aftal mødet med klubledelsen.

Hvad koster det at være medlem ?

Kontingentet består at bidrag til Rotarys organisation, bidrag til velgørende formål,  spisning i forbindelse med møderne, og fester.

Læs mere...

Man bliver medlem af Rotary ved at blive optaget i den klub, der passer bedst m.h.t. til beliggenhed og mødetidspunkt. Som medlem kan optages mænd og kvinder, der har en ledende stilling eller er indehaver af en selvstændig virksomhed eller på anden måde er aktiv og engageret i lokalsamfundet. Klubben optager medlemmer efter opfordring til den enkelte.

Det ugentlige møde i en Rotary klub varer halvanden time, og medlemmerne deltager, hvis ikke de er forhindret på grund af sygdom, bortrejse eller anden tvingende grund. Mødet er i princippet åbent, og den enkelte Rotarianer kan invitere en gæst med til at deltage i et møde.

Læs mere...

Udvekslingsprogrammer

Hvert år udveksles omkring 200 unge danske med unge fortrinsvis fra oversøiske lande. På verdensplan omfatter denne udveksling inden for Rotary tæt ved 8.500 unge årligt.

Ungdomsudvekslingen omfatter fortrinsvis Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Indien, Japan, Mexico, New Zealand, Peru, Sydafrika, Taiwan, Thailand og USA samt europæiske lande, som måtte ønske at deltage i udvekslingen.

Udvekslingen omfatter et skoleår, oftest fra august til juni. De unge bor sædvanligvis hos 3-4 familier, ofte i Rotaryhjem.

Læs mere her...

Denne ungdomsudveksling omfatter for hele Europa ca. 3.000 unge om året fordelt på 75-100 lejre. De modtages som regel i hold på 20-30 unge fra mange forskellige lande.

Danmarks deltagelse finder sted under følgende former: Indbydelser fra udlandet (Europa, Nordafrika, Israel, Libanon og Tyrkiet og enkelte oversøiske lande), med 2-4 ugers ophold i lejre eller i Rotaryhjem, 100-140 årligt. Indholdet af disse indbydelser bekendtgøres på ungdomsudvekslingens hjemmeside,

Læs mere...

Et forholdsvist nyt gensidigt udvekslingsprogram for enkeltpersoner og grupper der giver mulighed for kortvarig udveksling og indeholder et erhvervsmæssigt aspekt i henhold til ansøgers ønske og igangværende eller fremtidige uddannelsesplaner.

Formålet er at fremme faglig træning og kulturel dannelse og gennem dette efterkomme en nærmere afklaring inden for det fagområde (praktik, socialt arbejde osv.), som ansøger ønsker at afprøve.

Målgruppen er studerende eller unge professionelle i alderen 20 – 30 år. Programmet er åbent for unge af såvel medlemmer som ikke-medlemmer af Rotary.

Læs mere...

Uddannelsprogrammer

Georgia Rotary Student Program

Dette program, som indledtes i 1946, er finansieret af de tre Rotarydistrikter i staten Georgia, USA, og omfatter ca. 85  stipendier til college- og universitetsophold i Georgia. Unge ugifte i alderen 18-25 år – såvel med som uden familierelationer til Rotary – kan søge. Stipendiet, der uddeles på konkurrencemæssig basis, dækker ophold, studieafgifter og lidt lommepenge, men ikke forsikring og rejsen til og fra stipendiatens hjemland. Stipendiet dækker et skoleår fra september til juni og kun til staten Georgia.

Læs mere her...

Rotary yder støtte til forskellige former for scholarships på anerkendte universiteter over hele verden. Studieemnet bør være inden for et af Rotarys 6 fokusområder: Peace and conflict prevention/resolution, Disease prevention and treatment, Water and sanitation,Maternal and child health,Basic education and literacy andEconomic and community development.

Global Grant Scholar: Der kan søges om stipendie for en periode af kortere eller længere varighed, på kandidatniveau/PhD, dog max. 4år.

Peace Fellowship: ofte et til to år på kandidatniveau, men bemærk stipendiet gælder et ud af seks navngivne universiteter, se mere om dette spændende forløb her...

Læs mere her...

RYLA betyder Rotary Youth Leadership Award, og RYLA er Rotarys program til at hjælpe unge mennesker med at udvikle deres lederevner og styrke selvtilliden.

Dette sker i praksis gennem et intensivt ledertræningskursus for unge mennesker i alderen 20 til 30 år.

RYLA-seminarer tilrettelægges og gennemføres under ansvar af rotarianere med forretningsmæssig og professionel baggrund, og varer normalt  2 til 3 dage i form af et internatkursus fra fredag til søndag.

Læs mere...

Rotarys Fonde og Humanitære projekter

The Rotary Foundation of Rotary International (TRF) er en fond, hvis formue primært kommer fra donationer og fra rotarianeres frivillige bidrag. Formålet med fonden er på verdensplan at fremme forståelse, fred og venskab mellem mennesker uanset nationalitet, race eller religion. For at nå dette mål benytter rotarianere TRF-programmerne som et særligt værktøj og en hjælp til at udføre opgaver tværs over nationale grænser.

TRF støtter primært:

  • Freds- og konfliktforebyggelse
  • Sygdomsforebyggelse og -behandling
  • Vand- og sanitetsprojekter
  • Mødres og børns sundhed
  • Basisuddannelse og literacy
  • Andre lokale projekter med humanitært sigte

Læs mere...

Rotary Danmarks Hjælpefond er en dansk fond, som yder støtte til løsning af sociale-, kulturelle- og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og i udlandet. Fonden kan også betragtes som en katastrofefond, som kan sætte ind, hvor hurtig hjælp er nødvendig. 

Læs mere om Hjælpefonden her...

Se eksempler på projekter herunder.

Rotary netværk

Twitter

Facebook

Accept af cookies

På rotarynyt.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Vi bruger blandt andet cookies til at føre statistik over trafikken på siden, så vi kan sikre os, at indholdet er relevant og let at finde for brugeren. Du kan til hver en tid slette cookies fra rotarynyt.dk.

Læs mere om cookies på rotarynyt.dk 
Cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies