Kan du ikke læse mailen klik her

Rotary Denmark

Distrikt 1460

Guvernør 2012-2013

Anette Løwert

Tema:

This close...  

 

Sådan lyder det på plakaten om polio udryddelsen. Vi er virkelig tæt på. Men virus er oftere sejere at udrydde end bare lige. Derfor er der stadig et stort arbejde at gøre før verden kan erklæres Polio fri. Mange landes sundhedsministre, deriblandt Danmarks Astrid Krag har erklæret udryddelsen af Polio for et akut tiltag på verdensplan, hvilket forhåbentlig også forpligter til økonomisk støtte fra regeringerne. Det er nødvendigt med en massiv økonomisk opbakning, da de sidste børn, der skal vaccineres, altid er de vanskeligste at nå frem til, og virus ikke altid villig til at lade sig slå ihjel. 

 

Jeg foreslår derfor, at du og din klub afholder et arrangement eller en aften, hvor der samles et overskud øremærket ”Polio”. Din klub kan selvfølgelig også vælge at lave andre former for fund raising. Distriktets mål er 100.000 kr. og de første 6.000 kr. er allerede kommet ind gennem salget af Lisbeths strik på distriktskonferencen. Så vi er i gang!

 

Husk vi er ”this close…” og du og jeg bestemmer, om det skal være helt slut.

 

Med venlig hilsen

Anette Løwert  

Nyhedsbrev

Oktober 2012

Unge studerende har brug for din hjælp

Efterår er studiestart for mange unge. Men det er ikke alle, der har råd til at studere. I Litauen er der hvert år unge studerende, der må stoppe studierne, fordi de ikke har råd til at fortsætte. Det er unge uden forældre eller med svært syge forældre, der ikke har mulighed for at støtte deres børn økonomisk.


Er du over 18 år, gives der ingen speciel støtte udover de 400 Litas (knap 900 kr.), som udgør SU. Tag over hovedet koster typisk 200 Litas for hver person, selv om man bor fire sammen i et værelse med fælles bad på gangen. Rotary i Litauen finder kandidater til de såkaldte litauiske scholarship, hvor man som klub eller privatperson kan sikre en studerende råd til at fuldføre sit studie ved at indbetale 800 kr. om måneden i typisk 3 år.

 

Mindaugas er en af dem, der fik en fire årig uddannelse på kunstakademiet, men kun fordi Rotary havde spottet hans talent og en dansk klub gav ham et scholarship. Alternativet havde været et ufaglært arbejde og med stor sandsynlighed havde han overtaget sin alkoholiserede fars lille gård med en hest som eneste drivkraft.

 

Hjælp en ung på vej nu. Tag kontakt til Elsebeth Christmas Møller fra Gråsten Rotary klub og hør hvordan.

 

Rundt om Rotary

Et af Rotary’s flagskibe er ungdomsudvekslingen hvor mere end 7.000 unge mellem 15 og 18 år udveksles hvert år. Men vidste du, at ideen kom fra Danmark? I 1927 arrangerede danske Dr. Sven Knudsen en ungdomsudveksling mellem amerikanske og danske teenagere, hvor 101 unge drenge fra USA i første omgang kom på et tre ugers ophold i henholdsvis Århus og København efter at have været undervejs i 10 dage til søs. Besøget og de kommende besøg og regulære udvekslinger hed ”A Friend Abroad” og blev etableret for at give unge bedre forståelse for hinandens kulturer og dermed sikre fred. Rotary klubberne i Århus og København var involveret som værtsfamilier for de unge drenge.

 

Ideen bredte sig til andre lande i Europa og blev startskuddet på det nu meget velkendte Rotary Youth Exchange program.

 

AG’erens hjørne

af Lars Chresten Møller, AG 1460 område 1

 

Jeg er ny Assisterende Guvernør i område 1, der dækker 8 klubber i grænseregionen i Sønderjylland.

 

Jeg har lært mange nye mennesker at kende og lært meget nyt om Rotary. Det er dejligt at møde så mange positive mennesker med et fantastisk livssyn. Dette i sig selv er en kæmpe modydelse for det stykke arbejde, der trods alt er forbundet med at være Assisterende Guvernør.

 

Jeg er medlem af Sønderborg Rotary Klub, hvor jeg var Præsident i 2008-2009. Jeg brugte ikke den daværende Assisterende Guvernør-funktion så meget i min præsidenttid. Men bare at vide, at den var der, gav en særlig form for tryghed i præsidentarbejdet.

 

De nye præsidenter i mit område har holdt fællesmøder sammen 3 gange i forberedelsestiden, dvs. Pre-Pets, Pets og et vintermøde i januar. Vi har netop afholdt et sensommermøde. Det var en spændende oplevelse, nu hvor alle er i fuldt virke som præsidenter, og måske ser lidt anderledes end hidtil på det at være præsident.

 

Jeg vil tilstræbe at komme rundt i klubberne i område 1 i løbet af året. Jeg vil fortælle medlemmerne lidt om Assisterende Guvernør-funktionen, således at alle ved, at vi har en sådan funktion i Rotary, og hvad denne funktion indeholder. Samtidig er funktionen jo vores fælles simple garant for, at Rotary´s varemærke lever ude i klubberne.

 

Jeg vil ønske alle et rigtig godt Rotary-år.

 

Lars Chresten Møller

Assisterende Guvernør, distrikt 1460 område 1

 

Guvernørens kalender

De danske guvernørmøder er klaret på nær ét, og de kommende fem uger skal jeg på guvernørbesøg i Litauen. De 45 klubber i Litauen er spredt rundt om i landet og kun i de større byer er der mere end en klub. Der holder jeg fællesmøder hvilket er helt nyt for de litauiske klubber, men som det var tilfældet i Danmark har alle taget godt imod mit forslag.

 

Jeg har netop været på Island til distriktskonference, hvor Islands Præsident deltog som hovedtaler. Interessant at han kommer uden mandsopdækning og lader sig gerne fotografere med hvem, der har lyst. De udenlandske udvekslingsstudenter troede næppe på deres eget held over at kunne blive foreviget med en ægte præsident.

 

Det er dejligt, at der stadig er lande, hvor der er så meget fred og ro, at en præsident ikke behøver specielle sikkerhedsregler og også bare kan sidde ved siden af den, der nu tilfældigvis er booket på samme fly.

 

 

Månedens billede - hvem siger man skal ligne hinanden for at være rigtige venner?


 

Mange venlige hilsner

Anette

Distrikt 1460 - større end du tror

Distrikt 1460 omfatter Sydjylland, Fyn med omliggende øer og Litauen.

Der er 51 klubber i den danske del og 45 klubber i Litauen. I alt er der ca. 3.600 rotarianere i distriktet.


Webside redaktionen

Indlæg til websiden sendes til Henrik Sigvardt eller Michael Fontan Henriksen som Word-fil og med eventuelle vedhæftede billeder eller som PDF-filer med indsatte billeder.

Vi ser frem til indlæg fra jer.

Med venlig hilsen Henrik og Michael

Rotary Nyhedsbrev   Distrikt 1460 - Anette Løwert, Distriktsguvernør 2012-13